Beth sy'n digwydd yng Ngheredigion


Digwyddiadau wedi'u trefnu gan aelodau'r fforwm. Fel arfer maent ar agor i bawb, ond efallai bydd angen talu ffî bach. Cysylltwch â'r trefnwyr am fwy o fanylion.

Hanes Llambed
20 Mawrth 2018 7.30 pm

Wales - Ohio 2018

Arwel Jones
Ble?: Old Hall, St. David's University of Wales, Lampeter
Cyswllt: hanesllambed@btinternet.com

Spring Forum Meeting
14 Ebrill 2018 10.00 am

Churches in Ceredigion

Programme available in due course

Full day with lunch

Booking essential please
Ble?: Llwyncelyn Village Hall. SA46 0HF
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com

Hanes Llambed
17 Ebrill 2018 7.30 pm

Behind the Back Door!

Janice Richards
Ble?: Old Hall, St. David's University of Wales, Lampeter
Cyswllt: hanesllambed@btinternet.com

Hanes Llambed
15 Mai 2018 7.30 pm

Legends in Jewelry

"Rhiannon" Tregaron
Ble?: Old Hall, St. David's University of Wales, Lampeter
Cyswllt: hanesllambed@btinternet.com