Beth sy'n digwydd yng Ngheredigion


Digwyddiadau wedi'u trefnu gan aelodau'r fforwm. Fel arfer maent ar agor i bawb, ond efallai bydd angen talu ffî bach. Cysylltwch â'r trefnwyr am fwy o fanylion.

Llandysul & Local History Society
30 Hydref 2019 7.15 pm

Monthly Meeting

SS Great Britain

Talk by Mike Watkins
Ble?: Tysul Hall, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com

Llandysul & District Local History Society
27 Tachwedd 2019 7.15 pm

Monthly Meeting

Film Show with Ivor Thomas
Ble?: Tysul Hall, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com

Llandysul & District Local History Society
13 Rhagfyr 2019 7 for 7.30 pm

Society Christmas Dinner

Porth Hotel, Llandysul

Booking essential please


Ble?: Porth Hotel, Llandysul
Cyswllt: jane.kerr2007@btinternet.com