Dolennau defnyddiol


Mae'r Rhyngrwyd yn cynnig dewis eang o safleoedd a all helpu bobl sy'n ymchwilio hanes Ceredigion.

mae gan sawl aelod y Fforwm gwefannau eu hunain - manylion ar dudalen aelodau.

Ychydig o wefanau eraill a fydd o ddefnydd efallai yw:

Archifdy Ceredigion Gallwch chwilio drwy 3000 tudalen y gatalog fanwl.
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Gywbodaeth, gan gynnwys catalogau ar-lein, am Geredigion a dweddill Cymru.
GENUKI-Cardiganshire Gwefan hanes teuluoedd gyda chyfoeth o wybodaeth am ffynhonellau defnyddiol, i lawr i lefel y plwyf.
Archifau Cymru Gwefan sy'n darparu disgrifiad ar lefel uchel o milloed o gasgliadau archifol mewn sefydliadau drwy Gymru gyfan.