Aelodau'r Fforwm


Mae aelodaeth y Fforwm ar agor i grwpiau a fudiadau gyda diddordeb yn hanes Ceredigion.

Y mudiadau sy'n aelodau ar hyn o bryd yw:

Archifdy Ceredigion

Helen Palmer (Archifydd y Sir)
Ffôn: 01970 633697
E-bost:
gwefan

Amgueddfa Ceredigion

Carrie Canham (Curadur)
Ffôn: 01970 633088
E-bost:
Gwefan yr Amgueddfa
Gwefan casgliadau'r Amgueddfa
Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion


Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion

Menna H Evans (Ysg.)
d/o Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystywth, SY23 3BU
E-bost:

Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn

Nigel Callaghan
Ffôn: 01970 832573
E-bost:
gwefan

Hanes Emlyn

Ken Jones (Cadeirydd)
Brynhaf, Penlon Road, Newcastle Emlyn SA3 9HR
Ffôn: 01239 710620
Peggy Beech (Ysg) 01239 858934
manylion pellach

Cambria Archaeology (Dyfed Archaeological Trust)

Marion Page (Historic Environment Record)
Shire Hall, 8 Carmarthern St, Llandeilo SA19 6AF
Ffôn: 01558 823131
manylion pellach gwefan

Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron

Mair Owen (Cadeirydd/Chair)
Marged Phillips (Ysg./Sec)
Ffôn: 01974 298336

Hanes Llambed

Selwyn Walters (Cadeirydd/Chair)
Barbara Jones (Ysg./Sec)
Ffôn: 01570 423123

Grŵp Hanes Lleol Cilcennin

Ray Williams (Cadeirydd/Chair)
Tony Morgan (Ysg./Sec)

gwefan

Ceredigion Assoc of National Trust members (CANTM)

Dwynwen Belsey, (Cadeirydd/Chair),
Gillian Manton [Ysg. Aelodaeth]
Llys-Wen, 22 Bryn Eglur,
Llanfarian,
SY23 4BP
Ffôn: 01970 627946

Cymdeithas Hanes Ceredigion Historical Society


Sian Bowyer (Ysg./Sec)
c/o LLGC, Aberystwyth

Gwefan

Cymdeithas Hanes Aberporth Historical Society


Anita Thomas (Ysg./Sec)
Fferm Plasnewydd, Parcllyn, Cardigan SA43 2DS
Ffôn: 01239 810612

Cymdeithas Hanes Llansantffraed Historical Society


Ron Pateman 01974 202547 (Cad/Chair)
Helen Tinsley 01545 571881 (Ysg/Sec)
Ken Phillips 01974 202438 (Trys/Treas)

gwefan:www.llanon.org.uk

Archeologwyr Ifainc Ceredigion


John Ibbotson
Llwynderw, Llandre, Bow Street, SA24 5BS

Treftadaeth Llandre Heritage


Roger Haggar
Sycamores, Llandre, Bow Street, SA24 5BX
Ffôn: 01970 820314
gwefan: www.llandre.org.uk

Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro


Jane Kerr (Cadeirydd) 01559 363201
Lesley Parker (Ysg) 01559 362408

Cymdeithas Hanes Teuleoedd Dyfed - Cangen Aberteifi


Jane Kerr (Cadeirydd) 01559 363201
Jill Birchenough (Ysg) 01239 612494

Hanes Ardal y Ferwig


Ann Stokoe 01239 621739
Llwyn Celyn, Mwnt, Aberteifi, SA43 1QB


Cymdeithas Aberaeron


Swyddfa 01545 571559
6 Clos Pengarreg, Aberaeron, SA46 0DX

gwefan: http://www.cymdeithasaberaeron.org/

Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)


Helen Williams 01239 851475
Ffosybeili, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion


Cymdeithas Hanes Blaenpennal


Andrew Findon (Ysg.) 01974 251231
Y Felin Fach, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TP