Logo'r brosiect

Logo'r brosiect

Peint o Hanes Plîs!"Mae'r wefan a databas bellach yn fyw!Erbyn hyn cewch ymweld â gwefan a databas Peint o Hanes

Dewch i'r lansiad swyddogol yn Amgueddfa Ceredigion ar Ddydd Sadwrn 4ydd o Fawrth am 2.30, a chewch beer-mat AM DDIM! Fe fydd arddangosfa am y posiect i'w gweld yn yr Amgueddfa tan diwedd mis Mawrth. Dewch yn llu.


Sut i gyfrannu

Rydyn ni'n dal i chwilio am bobl i gyfrannnu deunydd i'r databas. Anfonwch unrhyw deunydd neu lluniau diddorol i nni drwy e-bost at
A fyddech chi gwneud yn siwr eich bod chi'n cynnwys manylion o beth yn union yw'r deunydd, tarddiad y deunydd, dyddiad cyhoeddi ayyb. Diolch.